Novinky – Dodavatelé

Jak si poradit s montáží posuvných dveří

SOLODOOR |

Posuvné dveře jsou ideálním řešením pro malé prostory. Šetří místo, jsou bezbariérové a jejich chod je tichý a bezproblémový.

Pro prostorovou úspornost se často používají jako dveře do koupelny nebo jako vstup do menších místností z úzké předsíně nebo chodby. Při montáži posuvných dveří je důležité, o který ze dvou typů posuvných dveří se jedná. První z nich jsou posuvné dveře s uchycením na stěnu. Druhou variantou jsou dveře, které se zasouvají do zdi – do takzvaného stavebního pouzdra.

Pokud si po prostudování článku „jak si poradit s montáží posuvných dveří“ nebudete stoprocentně jisti, že to zvládnete vlastními silami, doporučujeme vám svěřit montáž posuvných dveří zkušeným odborníkům z certifikovaných montážních pracovišť a dveřních studií.

Montáž posuvných dveří s uchycením na stěnu

Křídlo tohoto typu posuvných dveří se pohybuje těsně podél stěny. Výhodou posuvných dveří na stěnu je to, že jejich montáž nevyžaduje stavební úpravy. Stavební otvor se může obložit obložkovou zárubní, nad kterou se do stěny připevní garnýž s pojezdovou lištou, po které dveře jezdí. Je možná i varianta bez zárubně.

 

obr.1.jpg

Posuvné dveře na stěnu SOLODOOR

 

Postup montáže:

Sundejte sestavu čelo + půda + boky z garnýže. Podle návodu sestavte posuvný mechanismus, složený z pojezdových vozíků a brzd. Nastavte a připevněte posuvný mechanismus k hranolu, podle tloušťky dveří (obrázek 1).

obr.2.png

Připravený hranol vyrovnejte v požadované výšce pomocí vodováhy (obrázek 4) a přes předvrtané otvory jej přišroubujte pomocí vrutů a hmoždinek ke stěně (obrázek 2).

obr.3.png

 

obr.4.png

 

Pokud jde o montáž posuvných dveří na obložkovou zárubeň, použijte stejný postup, akorát místo montáže přímo na zeď, budete garnýž s posuvným mechanismem šroubovat ke stěně a shora do obložky (obrázek 2B).

 

obr.5.png

 

Na vrchní hranu posuvných dveří našroubujte držáky pro uchycení do pojezdového mechanizmu (obrázek 3).

 

obr.6.png

 

Dveře pomocí držáků zavěste do pojezdového mechanismu a pomocí seřizovacích šroubů a vodováhy je srovnejte do svislé polohy.

Pomocí seřizovacích šroubů vymezte vzdálenost držáků dveří od podlahy (obrázek 4).

Našroubujte do podlahy vodící trn na takové místo, aby při posunu dveří na obě strany nikdy nedocházelo k jeho vypadnutí mimo vodící drážku (obrázek 5).

 

obr.7.png

 

Zkontrolujte funkci dorazů (brzd) a plynulého bezproblémového posunu dveří.

Nasaďte sestavu čelo + půda + boky a přes půdu ji přišroubujte do hranolu. Šrouby umístěte do předvrtaných děr (obrázek 6) a nasaďte na ně ochranné krytky, které jsou součástí balení.

 

obr.8.png

 

Pokud jde o montáž posuvných dveří na obložkovou zárubeň, čelo garnýže se pomocí připravených montážních kolíků a speciálního lepidla montuje do obložky. Do drážky i do předvrtaných otvorů aplikujte lepidlo. Množství lepidla by nemělo přesáhnout třetinu hloubky drážky a otvorů (obrázek 7 a 7 B). Pak nasaďte čelo na pero a na kolíky. Po osazení čela by lepidlo nemělo být z děr ani z drážky vytlačeno.

 

obr.9.png

 

Návod popisuje montáž posuvných dveří značky SOLODOOR. Montáž dveří od jiného výrobce se může v detailech lišit, podle konstrukčního řešení dveří.

Montáž posuvných dveří do stavebního pouzdra

Posuvné dveře do pouzdra se zasouvají do stěny, která vznikne instalací takzvaného stavebního pouzdra. Prvním krokem k jejich instalaci je montáž stavebního pouzdra. Následuje montáž posuvných dveří a kolejnice pro pojezd.

Stavební pouzdra pro posuvné dveře můžete umístit na jednu stranu s jednou kolejnicí pro jednokřídlé dveře, anebo se dvěma kolejnicemi pro paralelní zasunutí dvou křídel dveří. Další možností je zasouvání dvoukřídlých dveří do dvou pouzder po obou stranách stavebního otvoru, anebo jedno stavební pouzdro pro zasunutí dvou křídel do zákrytu uprostřed mezi dvojicí dveřních křídel.

 

obr.10.jpg

zdroj: SOLODOOR

 

Montáž stavebního pouzdra pro posuvné dveře:

Pro zajištění bezchybné funkčnosti těchto dveří musíte být při montáži absolutně přesní. Stavební pouzdro vybalte a podle přiloženého návodu od výrobce smontujte všechny díly. Smontované stavební pouzdro zasuňte do připraveného stavebního otvoru. Stavební pouzdro ve stavebním otvoru podložte a s pomocí vodováhy horizontálně i vertikálně srovnejte. Je nutné pohlídat také usazení do zákrytu, aby pouzdro bylo v rovině se stěnou. Pevně zafixované a vyvážené stavební pouzdro ukotvěte do stavebního otvoru nízkoexpanzní pěnou tak, aby prostor mezi pouzdrem a okolní stěnou byl zcela vyplněn. Usazení pouzdra je nutné provést tak, aby jeho spodní část na podlaze byla bez sebemenších nerovností.

 

Montáž dveří a kolejnice:

Na úvod montáže demontujte kolejnici ze stavebního pouzdra. Na kolejnici namontujte pojezdy a dorazy a seřiďte je. Pak kolejnici nainstalujte zpátky do pouzdra. Na vrchní hranu dveří, cca 10 cm od boční hrany dveří namontujte plechové úchytky pro zavěšení dveří do pojezdů. Dveře seřiďte pomocí šroubů pojezdů tak, aby byly vzdálené od podlahy zhruba 7 – 10 mm.

 

Poslední fází montáže posuvných dveří je montáž vodícího trnu do podlahy:

Na podlaze označte místo pro montáž vodícího trnu, aby trn zapadal do vodící drážky ve spodní hraně dveří, když jsou dveře v otevřené i zavřené poloze. Dveře pak vysaďte z pojezdů a vodící trn namontujte do podlahy pomocí vrutů. Na závěr dveře znovu zasuňte do pojezdů.

 

obr.11.jpg

Posuvné dveře se zasouváním do stavebního pouzdra SOLODOOR