Novinky – Inspirace pro bydlení

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch vs. vzduch/voda – jaké jsou v nich rozdíly?

interiery.cz |

Vzduchová tepelná čerpadla jsou s nejvyšším počtem instalací nejoblíbenějším typem tepelných čerpadel. S ohledem na jednoduchou instalaci a nízkou pořizovací cenu, spotřebitelé často preferují...

...tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch před jednotkami se systémem vzduch/voda. Důvodem je kromě nízké ceny i fakt, že někteří prodejce tepelných čerpadel jednotky vzduch/voda nenabízí, tj. klientům je tedy ani nedoporučují. Jak si ukážeme níže, je to škoda…

 

foto.jpg

 

Distribuce tepla

Zásadní rozdíl mezi těmito typy čerpadel je distribuce tepla v místnosti. Zatímco čerpadla vzduch/vzduch používají vnitřní jednotky, které foukají do místnosti teplý vzduch, čerpadla vzduch/voda dodávají ohřátou teplou vodu do topného sytému. Ovšem, počet vnitřních jednotek čerpadel vzduch/vzduch je omezen, tj. tento typ čerpadel není vhodný do domácností s větším počtem menších místností. Na druhou stranu, čerpadla vzduch/voda umí pracovat s topnými systémy libovolné struktury (pokud jde např. o počet radiátorů).

Z výše uvedeného důvodu, tepelná čerpadla najdete velmi často v rekreačních objektech, které jsou typické tím, že mají menší počet místností, a navíc nemají vlastní topný systém.

 

Instalace

Instalace čerpadel vzduch/vzduch je snadná a zvládne ji průměrně manuálně zručný jedinec. Naproti tomu, u instalace čerpadel vzduch/voda se často neobejdete bez odborné asistence. A to je právě důvod, proč někteří prodejci nenabízejí čerpadla vzduch/voda, to by na ně kladlo požadavek disponovat vlastním týmem techniků, který instaluje prodané zboží zákazníkům.

Teplá voda

Z výše uvedeného vyplývá, že čerpadla vzduch/vzduch neumí ohřívat teplou vodu, protože teplo na výstupu má podobu ohřátého vzduchu. Jednotky se systémem vzduch/voda však vodu ohřívají, a kromě samotného topného systému jsou schopny ji doručit i do zásobníku teplé vody, odkud je dále čerpána např. z koupelny či kuchyně.

Na druhou stranu, čerpadla vzduch/vzduch jsou schopna v létě fungovat jako „plnohodnotná“ klimatizace, což jednotky vzduch/voda neumí.

 

Výkon

O tepelných čerpadlech vzduch/vzduch se říká, že „nefungují“ v hlubokých mrazech. To je samozřejmě mýtus. Čerpadla vzduch/vzduch pracují celoročně, ovšem s klesající teplotou klesá jejich výkon. K tomuto druhu čerpadel je dodáván doplňkový zdroj tepla, často elektrokotel, který se automaticky spustí v době, kdy čerpadlo není schopno doručit požadovaný objem tepla (tato situace může nastat v době, kdy teplota venkovního vzduchu klesne pod -5 °C.).

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou na tom podobně, i když v porovnání s jednotkami vzduch/vzduch mají vyšší výkon a tím pádem jsou schopny dodat větší objem tepla i ve větších mrazech. Abyste při arktických teplotách nemuseli využívat doplňkového zdroje tepla, museli byste v prodejně čerpadel „sáhnout“ po jednotkách, jež čerpají teplo ze země.

Oba typy čerpadel jsou však schopna pokrýt až 97 % celkové roční spotřeby tepla s tím, že i při využití doplňkového zdroje tepla je provoz čerpadel výhodnější, než např. využívání primárního zdroje v podobě uhlí, dřeva, elektřiny, zemního plynu.