Novinky – Inspirace pro bydlení

Tepelná čerpadla - rádce

interiery.cz |

Neuváženým nákupem tepelného čerpadla můžete přijít o desítky tisíc korun

Zakoupíte-li neuváženě dovolenou, elektrospotřebič nebo třeba boty, riskujete jen krátkodobou nepříjemnou zkušenost či potíže s reklamací a možným vracením zboží. Ovšem v případě neuváženého nákupu tepelného čerpadla budete bez nálady dlouhá léta, velmi zklamaní špatnou investicí, respektive ztrátou velké finanční částky.

Bohužel u tepelných čerpadel nefungují internetové recenze uživatelů, tak jako u běžnějších výrobků a služeb. Jste tudíž závislí na doporučeních jednotlivých prodejců, mezi nimiž se nachází i vysoké procento nepoctivců. Zaměřují se především na nízkou cenu tepelného čerpadla, aniž by kladli důraz na jeho bezchybnou funkci, dlouhodobou životnost a doprovodné služby.

Tepelné čerpadlo je nákladné zařízení dodávané na trh v řadě typů, u něhož pořizovací cena zdaleka není jediným kritériem výběru. Seznamte se s níže uvedenými mýty, na jejichž základě se nezkušení nebo přímo podvodní prodejci snaží neinformovaným zákazníkům prodat nekvalitní zařízení (obvykle získávající energii ze vzduchu).

1. mýtus: Tepelné čerpadlo vzduch/voda je lepší řešení než země/voda

Při výběru tepelného čerpadla je důležité porovnat jak pořizovací náklady, tak cenu vyráběného tepla. Ačkoli tepelné čerpadlo vzduch/voda vychází při nákupu levněji, následně vyrábí teplo mnohem dráž než tepelné čerpadlo země/voda.

Za příznivých technických podmínek je nejúspornějším řešením instalace plošného kolektoru, který umožní získávat energii ze země, tedy z geotermálního tepla. V porovnání s tepelnými čerpadly vzduch/voda přináší toto řešení zhruba čtvrtinové provozní náklady (neboli čtvrtinovou cenu vyprodukovaného tepla).

O něco vyšší cenovou hladinu vykazuje kvalitní tepelné čerpadlo vzduch/voda a nejdražší je tepelné čerpadlo s vrty. Ovšem i tento typ čerpadla je v závěru životnosti méně nákladný než model vzduch/voda.

2. mýtus: Plošné kolektory zpustoší zahrádku mrazem

Mezi lidmi je rozšířená i mylná představa o tom, že zemní kolektory vymrazí půdu a v důsledku toho zpustoší zahrádku. Ve skutečnosti kolektor odebírá ze země „pod sebou“ jen dvě procenta energie. Zbývajících 98 procent odebere z vrstvy zeminy „nad sebou“, což není geotermální teplo ze země, ale akumulovaná energie ze slunce.

Uživatelé nanejvýš v průzkumech uvedli, že nad kolektorem se udrží jarní sníh o den až dva déle než v okolním prostoru. Přesvědčili se o tom, že dobře navržený kolektor nemá na vegetaci vůbec žádný vliv.

3. mýtus: Tepelné čerpadlo je příliš drahé a nikdy se nezaplatí

Pravdou je, že ceny tepelných čerpadel se díky nižší tepelné ztrátě domů v poslední době značně snížily. Majitel běžného domu sice zaplatí za tepelné čerpadlo o 150 až 250 tisíc korun více než za plynové vytápění, ale na provozu následně ročně ušetří 25 až 35 tisíc korun. Při akceptování růstu cen energií vychází návratnost čerpadla na 6 až 8 let, což je důkazem velmi dobré investice.

Rovněž kvalitě kompresoru tepelného čerpadla je nutné věnovat pozornost, protože přímo ovlivňuje jeho životnost. Podle dlouhodobých zkušeností švédských uživatelů vydrží kompresor dobrého tepelného čerpadla i více než 20 let! Rozdíl v pořizovacích a provozních nákladech mezi levnějšími, převážně asijskými, a dražšími, pečlivě provedenými tepelnými čerpadly, se přitom stírá už okolo pátého roku po zprovoznění.

Otevřete se novým technologiím a vyberte si pro váš objekt soudobé, opravdu dobré tepelné čerpadlo se spolehlivým servisem.